CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN PASTISSERIA FORNERIA I CONFITERIA

Aquesta segona titulació s'aconsegueix una vegada superats els dos cursos de primer de CFGM Cuina i Gastronomia, i realitzat i superat el tercer curs de la distribució conjunta tal i com s'estableix a la proposta acadèmica suggerida a la pestanya anterior.

A part dels continguts propis del Cicles formatius es treballa els continguts específics de la partida de postres de restaurant, prioritzant en la direcció d'una partida de pastisseria. A més inclou també continguts de màrqueting, escaparatisme, dissenys de productes,  i embolcalls, amb l'objectiu de l'autocupació en el sector artesà de la pastisseria.