DOCUMENTS SECRETARIA

Durant el curs, els alumn@s han de fer diverses gestions en relació a validacions d'unitats formatives, permissos per a sortides, exempcions de Formació en centres de Treball, etc.. prement els diferents enllaços podeu descarregar els documents i portar-los impressos als tutors o a la Secretaria del Centre.

Durante el curso los alumn@s deben realizar diversas gestiones en relación a convalidaciones de unidades formativas, permisos para salidas, exempciones de Formación en Centros de Trabajo, etc... haciendo un click sobre los diferentes enlaces podéis descargar los documentos y dárselos impresos a los tutores o en la Secretaría del Centro.

DOCUMENTACIÓ

SOL.LICITUD GENERAL

CONVALIDACIÓ DE MÒDULS O UNITATS FORMATIVES

AUTORITZACIÓ MENORS SORTIDESEXTRAESCOLARSDOCUMENTACIONS RELATIVES AL PERÍODE DE FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

EXEMPCIÓ PERÍODE FCT.

Adjuntar informe de vida laboral, contractes laborals i certificat d'empresa

AJORNAMENT PERÍODE FCT

RENÚNCIA FCT

SOL.LICITUT PROGRAMA ERASMUS+